תקנון שימוש באתר ומדיניות פרטיות

כללי

הינך מתבקש/ת לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים הסכם מחייב. תחילת השימוש באתר על כל תכניו ושירותיו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים או מותאמים לצרכיך.
הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים והתכנים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, ללא הודעה מראש. למשתמש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר עקב ביצוע השינויים הנ”ל.
האתר מציע הגשת בקשה להלוואה מהקרן בערבות המדינה במספר צעדים פשוטים ושירות הבא להקל את אופן הגשת הבקשות להלוואה וזאת ללא צורך בידע פיננסי.
הגשת הבקשה על ידינו אינה מהווה יעוץ כלכלי, משפטי, או כל יעוץ אחר ואינה מבטיחה את קבלת ההלוואה. קבלת ההלוואה בפועל מותנית בשיקול דעת של הקרן בערבות המדינה והבנקים השונים.
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהסתמכות על הגשת הבקשה כאישור ודאי לקבלת ההלוואה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
ניתן לפנות אלינו באמצעות הוואטסאפ. זמינות ומענה בתוך 2 ימי עסקים. למקרים דחופים ולבירורים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון 072-3963030.
כתובתינו: דרך מנחם בגין 144, ת"א.

תנאי שימוש באתר

נעשה כל מאמץ כדי שהאתר יפעל בצורה חלקה, ויחד עם זאת, הנהלת האתר אינה לוקחת שום אחריות שהאתר לא יפעל בצורה זמנית עקב תקלות טכניות שונות. הנהלת האתר תעשה ככל יכולתה לשמור על רציפות התכנים, אך אינה מתחייבת לכך.
ניתן להפנות שאלות, תגובות, הערות או דיווחים באמצעות טופס יצירת קשר או באמצעות הוואטסאפ.
תנאי השימוש הינם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת. אין להניח שהם יישארו ללא שינוי ועליך להסכים לבדוק אם יש שינויים בתנאים בכל ביקור באתר. המשך השימוש שלך באתר או בשירותים הניתנים על ידו הינם ראיה לקבלת התנאים של כתב ויתור זה או שינויים שיבוצעו בו.
שימוש באתר מהווה הסכמה שלא להשתתף ו/או לקחת חלק בתובענה ייצוגית נגד הנהלת אתר "קוויקר" ו/או מי מטעמה ו/או נגד חברת "אביב גלעדי פיננסים בע"מ” ו/או מי מטעמה.
שימוש באתר מהווה אישור לקריאת תנאי השימוש והסכמה להם וכן התייעצות עם גורמים מקצועיים במידת הצורך.
תנאי השימוש וכן כל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.
בעת שאתם עושים שימוש באתר ומבקרה בו התגלעה כל מחלוקת, אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.
הגלישה והשימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
רכישה באתר תתאפשר אך ורק למי שמלאו לו 18.
ידוע למשתמש באתר זה כי הגשת בקשה להלוואה דרך "קוויקר" מהווה את הסכמתו למסירת שם המשתמש והסיסמא האישיים לאיזור האישי באתר הממשלתי וזאת לצורך הגשת הבקשה באופן שיאפשר קבלת מידע ועדכונים מהקרן בערבות המדינה ישירות למייל/נייד של המשתמש. המשך התהליך לאחר הגשת הבקשה ע"י "קוויקר" הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תעשה שום שימוש אחר בפרטים אלו, זולת הגשת הבקשה לקרן בערבות המדינה מה"איזור האישי" של המשתמש.

עוד ידוע למשתמש כי הגשת הבקשה להלוואה ע"י צוות "קוויקר" ו/או מי מטעמו תלויה אך ורק בהשלמת כלל המסמכים הדרושים ע"י המשתמש ורק לאחר שיתוף פעולה עם צוות האתר ומסירת המידע והפרטים האישיים לצורך הגשת הבקשה מהאיזור האישי של המשתמש באתר הממשלתי.

מדיניות פרטיות
הנתונים הנמסרים בעת מילוי הפרטים האישיים ופרטי העסק יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת המידע לא ניתן להגיש את הבקשה להלוואה. רישומך במאגר המידע של האתר מהווה את הסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים. הנהלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי באמצעות הפרטים שמסרת בעת הרשמתך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, ניתן בכל עת לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות אשר יסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד. מובהר בזאת כי חלק מהתוכן עשוי להיות פרסומי גם אם לא מסומן ככזה. המשתמש/ת מאשר/ת להנהלת האתר ו/או מי מטעמה להעביר מדי פעם מידע שיווקי ופרסומי אודות שירותיה, באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר את/ה מתחבר/ת לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לפטור את הנהלת האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק (ישיר או עקיף), כספי או אחר שיגרם למשתמש/ת כתוצאה מדליפת פרטים ללא קשר לסיבת הדליפה.
מדיניות אספק מוצרים

מרגע הרכישה, המוצר יסופק ללקוח בשלבים הבאים: תוך 2 ימי עסקים, יחזור נציג של קוויקר באמצעות ה"וואטסאפ" לצירת קשר ראשוני ועדכון הלקוח על קליטת התיק ע"י צוות קוויקר. לאחר שכלל המסמכים יושלמו ע"י הלקוח, ללא יוצא מן הכלל, או אז, תוכל החברה להגיש את הבקשה להלוואה בקרן בערבות המדינה. ההגשה תתבצע תוך 15 ימי עסקים מרגע המצאת כלל הדרישות ע"י הלקוח לצוות קוויקר. בעת הגשת הבקשה לקרן בערבות המדינה ייחשב המוצר כסופק באופן מלא ללקוח.
צוות האתר לא יישא באחריות במידה ויהיו עיכובים הנובעים ממידע שגוי או כוזב שנמסר ע"י הלקוח, מסמכים לא קריאים/תקינים, עיכובים הנובעים מכח עליון שאינם קשורים לצוות קוויקר כגון שביתה, בידודים, סגרים וכו'.

תנאי ביטול וזיכוי
בהיעדר הודעה אחרת בעמוד התשלום, ניתן לבטל כל עסקה שמתבצעת דרך האתר תוך 14 ימים לפי חוק הגנה הצרכן וזאת במידה ו"קוויקר" ו/או מי מטעמה טרם החלו לעבוד לטובת הגשת הבקשה לקרן בערבות המדינה. ביטול במועד הנקוב לעיל (ע"פ "חוק הגנת הצרכן") מקנה זיכוי כספי מלא, בניכוי 10% דמי ביטול (או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם), למעט תשלום שירותים במתכונת תשלום חודשית או אירועים החלים פחות מ-7 ימים (כולל אירועים המתקיימים אונליין) מהמועד בו מתבצע הביטול; במקרה כזה לא תבוטל העסקה ולא יתבצע זיכוי. ביטול עסקה תהיה לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. ביטול עסקה אפשרי באמצעות הודעה לצוות "קוויקר" תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול לא נעשה לאחר אספקת השירותים ללקוח ובתנאי שטרם החל צוות האתר ו/או מי מטעמו לפעול ולעבוד לטובת הגשת הבקשה להלוואה בערבות המדינה. ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד לדוא”ל office@avivfinance.co.il או לוואטסאפ של "קוויקר". בכל מקרה של זיכוי, הזיכוי יועבר אליך בתוך 30 ימים ממועד הודעתך, באמצעות זיכוי כרטיס אשראי/העברה בנקאית. הינך מצהיר בזאת כי ברור לך שבמקרה של ביטול שנעשה ע"פ "חוק הגנת הצרכן" צוות "קוויקר" לא יהיה אחראי על הגשת הבקשה ו/או התהליך עצמו.
זכויות יוצרים קניין רוחני
כל זכויות היוצרים על התוכן באתר שייכים ל"קוויקר" ולחברת "אביב גלעדי פיננסים בע"מ" ו/או מי מטעמה. על המשתמש/ת להתחייב שלא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשתף או להעביר שום מצגת, סרטון, כיתוב או כל חומר אחר שנרכש באתר לשום גורם ללא אישור מפורש בכתב. התכנים באתר מיועדים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש שאינו למטרות לימוד אישיות, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות: שם, עיצוב, תוכן, יישום, קוד מחשב, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם הקניין הרוחני הבלעדי של חברת "אביב גלעדי פיננסים בע"מ". לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין הללו. האתר והתוכן הקיים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש פרטי בלבד.
פרסומות ושיווק
האתר עשוי להכיל מודעות, פרסומות ומידע שיווקי המפרסם את שירותי החברה ו/או שירותיהם של צד שלישי המפרסמים את שירותיהם דרך האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות חלה על המפרסמים בלבד. להנהלת האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו או לגבי מהימנותם. הנהלת האתר בודקת את התכנים הנ”ל אך אין באפשרותה להתחייב לאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר. יש להדגיש כי מודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד ו/או המלצה לרכישת השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה במודעות. כל התקשרות עם המפרסמים בעקבות פרסום המודעות הינה באחריות המשתמש/ת בלבד. צוות "קוויקר" ו/או חברת "אביב גלעדי פיננסים בע"מ" אינה צד להתקשרות זו ולא תישא באחריות בגינה. האחריות על תוכן המודעות וכן על תוצאות עקב הסתמכות על המודעות הינה על המשתמש/ת בלבד. את מוצרי ושירותי "קוויקר" ניתן לפרסם ולשווק בכל דרך – אופליין ואונליין – ובלבד שהיא עומדת בקנה אחד עם החוק הישראלי.
גילוי נאות
אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי “קוקיז” (במיוחד עבור משתמשים רשומים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור על תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה באתר.